1. ultrarychlá dobíjecí stanice elektromobilů – pohled do útrob s Jakubem Kottem z E.ONu

Video rozhovor s ing. Jakubem Kottem z E.ONu se zanoří do útrob 1. ultrarychlé dobíjecí stanice elektromobilů ve Vystrkově u Humpolce.00:35 Pohled do "výdejního" stojanu
02:30 Chlazení kabelu CCS, nikoli CHaDeMo kabelu
03:32 Výkon první ultrarychlé dobíjecí stanice 175 kW
04:07 Jaké elektromobily jste zkoušeli nabíjet?
05:37 Jak se liší ultra-rychlá dobíjecí stanice oproti rychlo dobíjecí stanici?
08:34 Stanice nabíjí buď CCS nebo CHaDeMo kabelem?
08:47 Příkon ultrarychlé nabíjecí stanice?
10:00 Jaké transformátory pro E.ON dobíjecí stanice a pro Tesla superchargery ve Vystrkově jsou?
10:37 Tesla navýšila verzi II superchargerů na výkon 150 kW
10:47 Jak se bude dělit výkon, pokud by na všech stojanech současně rychlo dobíjely elektromobily?
11:17 Do budoucna E.ON plánuje „load management“ dobíjecích stanic ve stejné lokalitě
12:16 Cenotvorba u ultra rychlého dobíjení?
12:57 Back end řízení dobíjecích stanic na centrále E.ONu?
13:33 Aktualizace řídícího software stanice (firmwaru) s každým novým elektromobilem?
14:31 Kdo testuje kompatibilitu dobíjecích stanic a elektromobilů?
15:25 Umístění nabíjecích kabelů a nutnost k nim najet ze správné strany
17:20 Pohled do útrob power kabinetu - silové části ultra-rychlé dobíjecí stanice
20:28 3x velká 230V trafa a filtr vyšších harmonických na vstupu do power kabinetu
21:28 Budoucí rozšíření ultra-rychlé dobíjecí stanice na 350 kW?
22:59 Kde budou další ultra-rychlé dobíjecí stanice E.ON?
23:54 Stavěno za podpory Evropské Unie

Proč točím videa o radosti z elektromobility: https://www.electrodad.cz/proc/