Elektromobil je (nejen) v zimě podle mne komfortnější a bezpečnější.