Podpora čisté mobility v Česku - rozhovor s Mgr. Janem Bezděkovským

Video rozhovor s Mgr. Janem Bezděkovským, pověřencem ministra dopravy pro čistou mobilitu o podpoře rozvoje alternativních paliv ze strany Ministerstva dopravy a státu.Podrobný obsah videa:
00:45 Pane Bezděkovský, co obnáší role pověřence ministra dopravy pro čistou mobilitu?
01:26 Jak je termín „čisté mobilita“ definován?
03:13 Snaha o snižování emisí skleníkových plynů v celém životním cyklu mobility?
04:35 Čistá mobilita snižuje lokální emise znečišťujících látek
05:38 Emise dieselových lokomotiv a jejich vodíkové alternativy
06:09 Téma snižování emisí v rychle rostoucí letecké dopravě
07:17 Proč má EU / Česko obecně zájem na rozvoji čisté mobility?
08:04 Co jsou základní stavební kameny čisté mobility v kontextu ČR?
08:55 Zemní plyn - co znamenají zkratky CNG a LNG?
10:34 Kolik je plnících stanic na CNG?
12:28 Bariéra v omezeném podzemním garážování CNG vozů
14:05 Další ekologizace dopravy na plyn: bio metan
15:12 Elektromobilita
15:44 Převažující trend bateriové elektromobility
16:39 Vodíková elektromobilita
17:05 Věříme elektromobilitě jako výraznému trendu v (osobní) mobilitě
18:50 Limity bateriové elektromobility v nákladní, dálkové dopravě
19:09 Vhodné aplikace vodíkové mobility v autobusové a nákladní dopravě
20:32 Jak pracuje automobil s vodíkovým pohonem?
21:08 Výroba vodíku
22:51 Evropská legislativa a Národní akční plán čisté mobility
24:07 Nákup tzv. čistých vozidel ze strany státu
26:18 Jak podporují čistou mobilitu ministerstva?
27:58 Co se za poslední roky podařilo podpořit?
29:34 Podpora rozvoje páteřní sítě rychlodobíjecích stanic
31:08 Celkem bude podpořena výstavba 500 rychlodobíjecích stanic
31:24 Podpora vybudování běžných nabíjecích stanic
35:03 Kolik je v Česku evidováno nabíjecích míst?
36:27 Národní cíl mít 1 300 dobíjecích bodů do konce roku 2020
37:22 Evropský fond CEF rovněž podporuje (v ČR) výstavbu dobíjecí infrastruktury
39:40 EU fond CEF cílí na rozvoj dobíjecích stanic na páteřních komunikacích
40:47 Mediální obraz elektromobility
42:08 Důležitost uvědomění že žijeme pro sebe ale i pro nastávající generace
43:41 Zlatá střední cesta - někteří zastánci elektromobility tématu škodí
43:37 Ultra-rychlé dobíjecí stanice a síť TEN-T
45:21 Pomalé dobíjení je základem elektromobility
46:00 Nabíjení se do budoucna zjednoduší, bude uživatelsky přívětivější
47:10 Ultra-rychlé dobíjení bude nákladné a náročné na příkon
48:35 Inteligentní dopravní systémy
50:28 Vodíková mobilita
53:52 Z jakých peněz jsou dotační programy Ministerstva dopravy?
55:42 Pražské subjekty mohou žádat o dotace Ministerstva dopravy
56:04 Co se děje s nevyčerpanými penězi dotačních programů?
57:48 Co by se na poli podpory čisté mobility dalo dělat lépe?
59:08 Daňové zvýhodnění pořízení elektromobilů stran fyzických osob je politicky citlivé téma
59:48 Do budoucna bude patrně nabíjení elektromobilů zatíženo spotřební daní
1:02:04 Zvýší se praktická podpora elektromobilů s aktualizovaným národním akčním plánem?

Proč točím videa o radosti z elektromobility: https://www.electrodad.cz/proc/