Vše o fotovoltaických panelech s doc. Vaňkem z VUT v Brně

Video rozhovor s doc. Ing. Jiřím Vaňkem Ph.D. z VUT v Brně přináší poutavé a srozumitelné představení všech aspektů fotovoltaických panelů od vysvětlení fotovoltaického jevu, složení fotovoltaického článku, přes výrobu, testování, zapojení, životnost až po recyklaci fotovoltaických panelů. Ve videu je použita řada podpůrných schémat a grafů.Podrobný obsah videa:
00:35 Pane docente Vaňku, můžete prosím představit své profesní zaměření na VUT?
01:14 Základní princip fotovoltaického jevu?
03:40 Jak pracuje základní element, fotovoltaický článek?
06:12 Dává smysl fotovoltaické panely chladit z důvodu zvyšování účinnosti?
08:01 Jaké FV panely se využívají v podmínkách extrémních teplot?
08:53 Jaká je materiálová struktura fotovoltaického článku?
10:53 Jak se fotovoltaický článek vyrábí?
16:46 Jak se vyrábí celý fotovoltaický panel?
21:02 Co je úlohou prvků na zadní straně FV panelu (v té černé krabičce)?
22:35 Dělení FV panelu do logických celků
23:20 Optimalizátory výkonu FV panelů?
24:17 Jak se zapojují FV panely do tzv. stringů?
27:02 Zapojení panelů s různým sklonem do jednoho stringu?
29:03 Životnost fotovoltaických panelů je 30 až 40 let vs. životnost elektroniky
30:24 Degradace účinnosti starších fotovoltaických panelů?
32:49 Nejobvyklejší rozměr fotovoltaického panelu?
33:31 Obvyklý výkon současných FV panelů 230 až 360 Wp
34:04 Jak se ve výrobě fotovoltaické panely testují?
35:51 "Rodný list" fotovoltaického panelu
38:26 Kde se fotovoltaické panely dnes vyrábí?
40:06 Jaký je rozdíl mezi monokrystalickými a polykrystalickými fotovoltaickými články?
43:32 Kde bude do budoucna nejčastěji docházet k instalacím FVE v Česku?
44:30 Snižování % podílu energie z obnovitelných zdrojů - kde bude dávat smysl fotovoltaiku umisťovat?
47:40 Poloprůhledné fotovoltaické panely na opláštění budov
48:54 Můžeme do budoucna čelit nedostatku surovin pro výrobu fotovoltaických panelů?
51:22 Jaká je energetická bilance současné fotovoltaiky?
55:08 Kam směřuje primární výzkum fotovoltaických panelů?
57:25 K jakým vadám může u fotovoltaických panelů docházet a jaké diagnostické metody používáte?
1:01:30 Lze u starších FVE vyměňovat poškozené panely?
1:03:53 Jak se budou fotovoltaické panely recyklovat?
1:06:02 Jaké procento energetického mixu by mohla fotovoltaika teoreticky tvořit v Česku do budoucna?
1:09:52 Možnosti testování fotovoltaických panelů v domácích podmínkách?
1:14:04 Vývoj účinnosti fotovoltaických panelů

Práce pana doc. Vaňka: https://www.vutbr.cz/lide/jiri-vanek-2381