10 fakt o klimatu, která bychom měli znát? | S Ondrášem Přibylou10 fakt o klimatu které bychom měli znát. S Ondrášem Přibylou, zakladatelem projektu Fakta o klimatu, budu přinášet rozhovory o klimatických změnách a jak jim efektivně čelit jednou měsíčně.
#ElectroDad #KlimatickeZmeny #FaktaoKlimatu

Fakta o klimatu:
https://faktaoklimatu.cz/
https://faktyoklime.sk/

Podpořte prosím 🙏 Fakta o klimatu: https://www.darujme.cz/projekt/1203742?_ga=2.7585842.1047362021.1648713663-370988604.1648025173

Obsah videa:
00:00 Úvod
00:50 0. Klimatická změna není jenom změna teplot.
02:12 1. Spalování fosilních paliv a odlesňování mění složení atmosféry.
05:11 2. Projevy klimatické změny jsou již dnes zřetelně pozorovatelné. Česká republika se otepluje přibližně dvakrát rychleji než světový průměr.
08:35 3. K zastavení nárůstu teplot a dalších projevů klimatické změny je nutné přestat přidávat skleníkové plyny do atmosféry.
11:24 4. Je zásadní udržet globální oteplení výrazně pod hranicí 2 °C.
16:44 5. Pro udržení globálního oteplení na hranici 1,5 °C by bylo potřeba dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů na polovinu do roku 2030.
18:26 6. Transformace světového hospodářství již začala.
23:09 7. Technologie potřebné pro transformaci hospodářství jsou z velké části dostupné již dnes.
32:36 8. Státy mohou emise skleníkových plynů snižovat především nastavováním vhodného prostředí.
42:13 9. Evropská komise představila Evropskou zelenou dohodu, ve které se zavázala ke klimatické neutralitě do roku 2050.
45:24 Závěr

🔋 Chci inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii.
Prosím 🙏 podpořte moji nezávislou tvorbu:
- jako Patron: https://www.patreon.com/electrodad
- jako člen / podporovatel YouTube kanálu https://www.youtube.com/channel/UC9hXv4OZ8L6r732X8_iKmIQ/join
- či darem přes korunový účet: 2401894390 / 2010

👉 Proč točím videa o radosti z elektromobilů a čisté energie: https://www.electrodad.cz/proc/

🎬 Video stříhal Petr Mašek https://www.linkedin.com/in/petr-masek/ či Matěj Vobořil http://www.matejvoboril.cz/
📸 O můj Instagram https://www.instagram.com/electrodad_cz/ pečuje Noodi: https://noodi.cz/