296 kWp hybridní fotovoltaika s 360 kWh úložištěm a kogenerací


V ostravském logistickém centru firmy Malfini (dříve Adler) https://www.malfini.com/int/cs jsou z 80 % energeticky soběstační díky komplexní hybridní 296 kWp fotovoltaice na střeše i fasádě budovy, 360 kWh bateriovým úložištěm, plynovými kogeneračními jednotkami na vytápění a výrobu elektřiny, i DC nabíjecí stanicí elektromobilů. Je to součást komplexního přemýšlení majitelů firmy a managementu na snižování zátěže činnosti firmy na životní prostředí.
#ElectroDad #fotovoltaika #baterioveuloziste
aVideo vzniklo ve spolupráci se Svazem moderní energetiky https://www.modernienergetika.cz a za podpory European Climate Foundation https://europeanclimate.org.

obsah videa
0:00 Úvod
0:20 Kde se nacházíme?
0:39 Jaký je core business této firmy?
0:53 Jakou má budova spotřebu energie?
1:22 Jak dlouhý je váš pracovní týden?
1:34 Jakou část elektrické energie si vyrábíte sami?
1:58 Co bylo nosným impulzem, že jste začali o fotovoltaice uvažovat?
2:35 K jakému řešení jste dospěli?
3:12 K jakému instalovanému výkonu jste u fotovoltaiky dospěli a proč?
3:34 Jaký je poměr fotovoltaiky umístěné na střeše a na plášti budovy?
4:06 Jakou má střecha orientaci vůči světovým stranám?
4:28 Jaký je sklon panelů na střeše?
4:33 Jak a s kým jste dimenzovali fotovoltaiku a bateriové úložiště?
5:12 Jak dlouho ty přípravy trvaly?
5:34 Realizační firmu jste vybírali na základě výběrového řízení?
5:45 Kdy bylo řešení dodáno a začalo vyrábět?
6:08 Kolik jste schopni vykrýt z vlastní výroby?
6:37 Jak dlouhá je pro vás pracovní směna?
7:22 Jak dlouho jste schopni běžet z baterií?
7:56 Co jsou největší spotřebiče v rámci haly?
8:18 Jsou nějaké technické důvody, které zlepšují akceschopnost provozu?
9:15 Přepnutí je v řádu desítek milisekund?
9:46 Co vás to investičně stálo, ten celek, fotovoltaika-úložiště?
10:13 Jakou očekáváte ekonomickou návratnost?
11:49 Kdo je to okolí, které toto může vnímat pozitivně?
13:18 Jaký vliv může mít snižování CO2 stopy z pohledu organizace jako celku?
15:12 Bylo by ke zvážení to ještě posílit?
16:06 Kdyby legislativa umožnila komunitní energetiku, bylo by to nasnadě?
16:35 Plánujete spotřebu energie v závislosti na předpovědi počasí?
18:12 Jaké byly za ty dva roky náklady na údržbu?
19:12 Stalo se, že by některý z panelů za tu dobu odešel?
19:33 Má v sobě systém nějaký monitoring jednotlivých panelů?
19:53 Stalo se vám v zimě, že by celá střešní část byla pod sněhem?
20:16 Máte potřebu čistit panely od prachu?
21:49 Není problematické, že kogenerační jednotka vytváří odpadní teplo?
22:42 Platí, že co string, to střídač?
24:16 Bylo zde využito řešení, které se používá i v domácnostech?
24:40 Jak to máte ve firmě s elektromobily?
25:11 Potom by bylo možné rozšířit fotovoltaiku?
25:24 Jak je to s balancováním příkonu a čtvrthodinových maxim?
26:00 Nešetříte na tom, že byste měli menší alokovaný příkon?
26:13 Co byste vzkázal společnostem, které by něco takového zvažovaly?

🙏 Chci inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii.
Prosím podpořte moji nezávislou tvorbu:
- jako Patron: https://www.patreon.com/electrodad
- jako člen / podporovatel YouTube kanálu https://www.youtube.com/channel/UC9hXv4OZ8L6r732X8_iKmIQ/join
- či darem přes korunový účet: 2401894390 / 2010
- nebo objednáním Tesly přes tento refferal link https://ts.la/jan84163 kdy oba získáme 1 500 km nabíjení na Superchargerech. Link nelze použít po objednání Tesly.

👉 Proč točím videa o radosti z elektromobilů a čisté energie: https://www.electrodad.cz/proc/

🎬 Video stříhal Petr Mašek
📸 O můj Instagram https://www.instagram.com/electrodad_cz/ pečuje Noodi: https://noodi.cz/