Instalace fotovoltaik na rodinné domy | Electro Dad #91


Video je rozhovor s Ing. Miroslavem Vaverou o trendech v instalacích malých fotovoltaických elektráren na rodinné domy, kterým se profesně věnuje od roku 2010.

Obsah videa:
00:22 Jak se trendově mění instalace fotovoltaických elektráren na rodinných domech za posledních 10 let?
01:41 Které typy střech jsou pro umístění FVE vhodné a které komplikované?
03:05 Jak se trendově mění umisťování fotovoltaických panelů na rovné střechy?
04:57 Jak se v průběhu doby mění výkon a vlastnosti panelů?
06:47 Příklon k instalacím monokrystalických panelů
08:29 Před 10 lety se vyráběly FV panely i v Evropě, dnes je to pouze import z Asie?
09:03 Estetické provedení FV panelů
09:58 Kam se trendově střešní panely pro rodinné domy posouvají?
11:18 Fotovoltaické tašky
15:17 Optimalizéry
14:48 Ztráta účinnosti panelů?
16:13 Kolik panelů je po 10 letech vadných?
17:20 Má smysl panely čistit?
19:01 Jak se umisťují panely na sedlové střechy?
20:45 Jak se v čase mění střídače, resp. ukládání energie do baterií?
22:31 Životnost střídačů?
23:24 Jednofázová vs. třífázová instalace?
24:56 Jak velké instalace na RD obvykle bývají?
25:22 Co obvyklá instalace FVE (cca 5 kWp) s baterií stojí?
27:08 Jaký je optimální poměr velikosti FVE a baterie?
27:57 Jaké baterie se dnes instalují?
31:04 Jaká je zhruba ekonomická návratnost FVE?
32:37 Jaké otázky potenciálnímu zákazníkovi dodavatel FVE klade?
33:35 Jak se návrh FVE dělá?
35:53 Jak dlouho to od prvního kontaktu po spuštění FVE trvá?
38:47 Jak je ideálně RD na instalaci FVE připraven?
39:59 Úpravy vnějšího domovního rozvaděče kvůli FVE?
40:42 Kolik výjezdů / návštěv obvykle obnáší kompletní instalace FVE?
43:50 Jak se na FVE dívají hasiči?
44:50 Dává smysl kombinace FVE s tepelným čerpadlem (když v zimě sluníčko vyrobí málo)?
46:21 Setkali jste se s hybridními systémy FVE + voda, FVE + vítr?
47:41 Proč je limit na výkon domácí FVE 10 kWp?
49:17 Kdy dává instalace fotovoltaiky smysl na firemní střechy?
51:13 Akumulace energie u firemních instalací
52:40 Jakým trendem je spojení FVE + elektromobil?
53:16 Jak náročná je instalace fotovoltaiky vlastními silami?
55:00 Jak se patrně bude měnit objem instalací FVE v této dekádě?
58:34 Jak se bude posouvat postoj společnosti vůči obnovitelným zdrojům energie?

Chci inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil. Pokud vám má mise i nezávislá tvorba dávají smysl, prosím, podporujte mne na https://www.patreon.com/electrodad

Proč točím videa o radosti z elektromobility: https://www.electrodad.cz/proc/