Vodík v dopravě – rozhovor s Dr. Alešem Douckem


V tomto rozhovoru se na půdě UJV Řež snažíme přiblížit komplexní téma budoucích možností využití vodíku v dopravě.
Děkuji UJV Řež za příspěvek na pokrytí přímých nákladů s tvorbou tohoto videa.

Interaktivní obsah videa:
0:00 Úvod
00:23 Jak funguje vodíkový elektromobil?
00:56 Kde to prosím teď stojíme?
1:29 Jak se vodík vyrábí?
2:36 Jak se vodík přepravuje z výroby do dopravních prostředků?
3:58 Jak je zásobovaná plnící stanice v Neratovicích?
4:48 Jak je zabezpečeno uskladnění vodíku?
6:07 Kde budou v roce 2021 vznikat veřejné plnící stanice?
7:14 Jak náročné je vybudovat plnící stanici?
8:40 Jaké jsou bezpečnostní opatření plnícího zařízení?
11:09 Jak se liší bezpečnostní opatření v porovnání s LPG nebo CNG?
12:25 Jakou kapacitu budou mít plnící stanice?
14:26 Nové plnící stanice budou 700 barové?
15:40 Jsou potřeba rozestupy mezi plněním?
16:58 Jaká je prodejní cena 1 kg vodíku?
18:52 Jak bude fungovat zásobování plnících stanic?
20:37 Můžete vysvětlit pojem “čistý vodík”?
26:28 V národním akčním plánu se hovoří o 50tis. vodíkových vozidel, že?
27:45 Bude se účinnost palivových článků zvyšovat?
29:46 Představení TriHyBusu.
31:58 Jaké bylo nasazení TriHyBusu?
33:34 Jaké máte doporučení pro provozovatele?

🙏 Chci inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil. Pokud vám má nezávislá tvorba dává smysl, prosím, podpořte mne:
- jako Patron: https://www.patreon.com/electrodad
- jako člen / podporovatel tohoto YouTube kanálu https://www.youtube.com/channel/UC9hXv4OZ8L6r732X8_iKmIQ/join
- či darem přes korunový účet: 2401894390 / 2010

👉 Proč točím videa o radosti z elektromobility: https://www.electrodad.cz/proc/

🎬 Toto video stříhal a za kamerou stál Martin Easy: https://easy-production.cz